PME-Control

LAATU

PME-Control Oy:llä on toimintakäsikirja (ent. ISO 9001 laatujärjestelmä), jonka runkona on SFS-EN ISO/IEC 17020 standardin vaatimukset. Laatujärjetelmällä ja toiminnallamme olemme saaneet FINAS akreditoinnin I027 ja toimimme A-tyypin tarkastuslaitoksena. Akkreditoinnilla haluamme kertoa, että olemme päteviä suorittamaan polttonestemittarien ja vaakojen varmennuspalvelua.

Yhtiömme suorittaa kolmantena osapuolena polttonestemittarien varmennuspalvelua sekä II, III ja IV luokan vaakojen varmennuspalvelua ja täten sen toimintaa velvoittavat seuraavat SFS-EN ISO/IEC 17020 keskeiset vaatimukset:

1. YHTIÖMME on oltava riippumaton toiminnassa mukana olevista osapuolista. YHTIÖMME ja sen tarkastuksia tekevä henkilöstö ei saa olla tarkastamiensa tuotteiden suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai huoltaja eikä minkään tällaisen osapuolen valtuutettu edustaja.

2. YHTIÖMME ja sen henkilöstö ei saa osallistua toimintaan, joka vaarantaa heidän toimintansa ja päätöksensä riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Erityisesti he eivät saa olla mukana tarkastamiensa tai samanlaisten kilpailevien tuotteiden suunnittelussa, valmistamisessa, toimittamisessa, asennuksessa, käytössä tai huollossa.

3. YHTIÖMME on tarjottava palveluja kaikille halukkaille. Kohtuuttomia taloudellisia tai muita vaatimuksia ei saa asettaa. YHTIÖMME on menettelyissään noudatettava tasapuolisuutta.

FINAS
Mittatekniikan keskus
Turvatekniikan keskus
FINAS